Co to jest cesja domeny

Co to jest cesja domeny

Cesja domeny to przekazanie praw i obowiązków z umowy o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny należącej do Abonenta CSA (Consulting Service Abonent) na drugiego Abonenta.

W naszym serwisie procedury cesji domen są bezpłatne. Wyjątki:

  • Dla domen .be oraz .lu cesja domeny przedłuża ważność domeny o rok i wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty.
  • Cesja domeny .fr jest płatna a procedura nie przedłuża ważności domeny o 1 rok.
  • Cesje domen .co.uk, .org.uk i .me.uk muszą być zgłaszane przez Abonenta w rejestrze domen .uk i kosztują 10 GBP netto.

Cesje domen .es są darmowe, natomiast sama procedura musi być zgłaszana przez Abonenta bezpośrednio w rejestrze domen .ES.

Regulamin elektronicznej cesji nazwy domeny (e-cesji) znajdziesz TUTAJ »

Cesji domeny można dokonać w elektroniczny sposób. Aby tego dokonać niezbędne jest utworzenie konta abonenckiego dla strony przejmującej domenę. UTWÓRZ NOWE KONTO »

 

Procedura przeprowadzenia e-cesji

Procedura przeprowadzenia e-cesji

1. Strona zrzekająca uzyskuje kod cesji w panelu CSA > Domeny > Zarejestrowane poprzez zaznaczenie  nazwy domeny oraz wysłanie kodu na odpowiedni adres e-mail. Kod powinien zostać przekazany stronie przejmującej.

2. Strona przejmująca w panelu CSA w sekcji Transfer domen > E-cesja domeny podaję nazwę domeny oraz kod cesji.

3. Po wciśnięciu przycisku Rozpocznij do obu stron cesji wysyłane są emaile zawierające linki pozwalające na potwierdzenie cesji.

4. Po potwierdzeniu przez obie strony cesja jest automatycznie wykonywana.

5. W panelu CSA w sekcja E-cesja w dowolnej chwili można zweryfikować status cesji oraz dokonać jej anulowania.

6. W przypadku braku potwierdzenia przez którąś ze stron po upływie 14 dni cesja zostanie anulowana.   W przypadku konieczności ponownego rozpoczęcia procedury cesji należy ponownie wygenerować kod cesji.

 

Ochrona danych osobowych a cesja domeny

Ochrona danych osobowych a cesja domeny

W przypadku osób fizycznych przy dodawaniu e-cesji możliwe jest ukrycie danych abonenckich dla rozszerzeń, które obsługują taką funkcjonalność – w takim przypadku po przeprowadzeniu zmiany abonenta dane nie będą widoczne w bazach WHOis. Usługodawca  nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Rejestrów Nadrzędnych, w szczególności za ukrycie danych abonenckich w bazach WHOis.

Widoczność danych można zweryfikować w bazach WHOis. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy skontaktować się z Usługodawcą lub Rejestratorem. Abonent przejmujący prawa i obowiązki do nazwy domeny wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w związku z realizacją umowy przeniesienia praw i obowiązków do nazwy domeny, przez Usugodawc, tj. właściciela serwisu RejestracjaDomen.pl oray Rejestratora, tj. firm Consulting Service Sp. z o.o.

Abonent zrzekający się praw i obowiązków do utrzymania danej nazwy domeny ma prawo do zażądania w dowolnym momencie dodatkowej weryfikacji e-cesji poprzez dostarczenie do Rejestratora/Usługodawcy oświadczenia woli obydwu stron cesji w formie pisemnej wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentowania Abonenta. Żądanie dodatkowej weryfikacji e-cesji powinno trafić do Usługodawcy w formie wiadomości e-mail, wysłanej z autoryzowanego adresu Abonenta.

SOCIAL MEDIA: Nasz profil na Facebooku Nasz kanał Youtube Nasz blog Instagram Twitter