Hosting SSD NVME z LiteSpeed. Standardowa migracja za 0 zł!

Co to jest cesja domeny

 

Co to jest cesja domeny

Cesja domeny to przekazanie praw i obowiązków z umowy o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny należącej do Abonenta CSA (Consulting Service Abonent) na drugiego Abonenta.

W naszym serwisie procedury cesji domen są bezpłatne. Wyjątki:

  • Dla domen .be oraz .lu cesja domeny przedłuża ważność domeny o rok i wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty.
  • Cesja domeny .fr jest płatna a procedura nie przedłuża ważności domeny o 1 rok.
  • Cesje domen .co.uk, .org.uk i .me.uk muszą być zgłaszane przez Abonenta w rejestrze domen .uk i kosztują 10 GBP netto.

Cesje domen .es są darmowe, natomiast sama procedura musi być zgłaszana przez Abonenta bezpośrednio w rejestrze domen .ES.

Regulamin elektronicznej cesji nazwy domeny (e-cesji) znajdziesz TUTAJ »

Cesji domeny można dokonać w elektroniczny sposób. Aby tego dokonać niezbędne jest utworzenie konta abonenckiego dla strony przejmującej domenę. UTWÓRZ NOWE KONTO »

Procedura przeprowadzenia e-cesji

 

Procedura przeprowadzenia e-cesji

1. Strona zrzekająca uzyskuje kod cesji w panelu Abnonenta:  Zmiana danych Abonenta (e-cesja) > Buton Pobierz kod(y) cesji. Kod powinien zostać przekazany stronie przejmującej.

2. Strona przejmująca loguje się do swojego panelu Abonenta (do Panelu założonego na właściwe, docelowe dane) i przechodzi do sekcji Zmiana danych Abonenta (e-cesja) > Rozpocznij nową e-cesję. W tej sekcji podaje nazwę domeny i kod uzyskany od strony zrzekającej. Następnie zatwierdza proces butonem Wyślij. 

3. Na adresy mailowe strony zrzekającej oraz przejmujacej zostają wysłane linki do cesji.

4. Po potwierdzeniu przez obie strony linków cesja zostaje zakończona.

5. W przypadku braku potwierdzenia linku przez którąś ze stron, po upływie 14 dni, cesja zostanie anulowana.   W przypadku konieczności ponownego rozpoczęcia procedury cesji należy ponownie wygenerować kod cesji zgodnie z krokami pdanymi w punkach 1-3.

UWAGA: Jeśli chcesz wykonać e-cesję na domenie wygasłej, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

 

Ochrona danych osobowych a cesja domeny

 

Ochrona danych osobowych a cesja domeny

W przypadku osób fizycznych przy dodawaniu e-cesji możliwe jest ukrycie danych abonenckich dla rozszerzeń, które obsługują taką funkcjonalność – w takim przypadku po przeprowadzeniu zmiany abonenta dane nie będą widoczne w bazach WHOis. Usługodawca  nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Rejestrów Nadrzędnych, w szczególności za ukrycie danych abonenckich w bazach WHOis.

Widoczność danych można zweryfikować w bazach WHOis. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy skontaktować się z Usługodawcą lub Rejestratorem. Abonent przejmujący prawa i obowiązki do nazwy domeny wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w związku z realizacją umowy przeniesienia praw i obowiązków do nazwy domeny, przez Usugodawcę, tj. właściciela serwisu RejestracjaDomen.pl oraz Rejestratora, tj. Consulting Service Sp. z o.o.

Abonent zrzekający się praw i obowiązków do utrzymania danej nazwy domeny ma prawo do zażądania w dowolnym momencie dodatkowej weryfikacji e-cesji poprzez dostarczenie do Rejestratora/Usługodawcy oświadczenia woli obydwu stron cesji w formie pisemnej wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentowania Abonenta. Żądanie dodatkowej weryfikacji e-cesji powinno trafić do Usługodawcy w formie wiadomości e-mail, wysłanej z autoryzowanego adresu Abonenta.

SOCIAL MEDIA: Nasz profil na Facebooku Nasz kanał Youtube Nasz blog Instagram Twitter